Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 13:17

Δάνεια €640 εκατ. ευρώ σε νεοφυείς και καινοτόμες ελληνικές εταιρείες

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ένα από τα πλέον ζέοντα προβλήματα για την ελληνική επιχειρηματικότητα, την ευχερή πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επιχειρεί να βελτιώσει η χορήγηση Κοινοτικών δανείων €640 εκατ. σε νεοφυείς και καινοτόμες μικρομεσαίες εταιρείες. Τα κονδύλια, που θα διατεθούν με τη μορφή χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα στηρίξουν πάνω από 5.000 ελληνικές startups και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από τις  χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου ΕπενδύσεωνΧθες, το ΕΤαΕ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους €640 εκατ. Η φιλοδοξία είναι να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Ελλάδας. Οι συμφωνίες υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).

 

Στο πλαίσιο της χθεσινής συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες ΜμΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία”. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η στήριξη της Ε.Ε. προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους €100 εκατ.

Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜμΕ παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δάνεια ύψους μεταξύ €25.000 και €7,5 εκατ., ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 ατόμων) σε δανειακή χρηματοδότηση. Μέσω του μηχανισμού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς καλύπτονται με εγγύηση του ΕΤΑΕ για μέρος των ζημιών τους από δανειακές χρηματοδοτήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό. 

Εγγυήσεις €500 εκατ.
Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα COSME είναι μια συμφωνία παράτασης, που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους €500 εκατ. σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, γεγονός που θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για παροχή εξασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η δανειοδότηση των επιχειρήσεων. 

Δανειολήπτες
Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI, συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων με την ΕΤΕ με σκοπό τη στήριξη με €40 εκατ. 3.400 μικρο-δανειοληπτών - πολύ μικρές επιχειρήσεις – που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. 

Κυριότερος δικαιούχος
“Η Ελλάδα καθίσταται ο κυριότερος δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ”, ανέφερε χθες ο Ευρωπαίος Επίτροπος, υπεύθυνος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής των συμφωνιών στην Αθήνα, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΕ, κ. Pier Luigi Gilibert, τόνισε από την πλευρά του: “Μου δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι το ΕΤαΕ είναι σε θέση να στηρίζει τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών, είτε με μικροχρηματοδοτήσεις για πολύ μικρές εταιρείες είτε με χρηματοδότη για μεγαλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις”. 

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σημείωσε: “Η συνεργασία με το EIF, μέσω των τριών προγραμμάτων που υπογράφουμε, δείχνει έμπρακτα πως o συνδυασμός της ευρωπαϊκής και της εγχώριας τεχνογνωσίας μπορεί να δημιουργήσει λύσεις, που αυξάνουν σημαντικά το εύρος και την προσβασιμότητα της χρηματοδότησης για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις”.                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πηγή: sepe.gr

 

Στο Cherry Blog μπορείτε να διαβάσετε όλα τα νέα της εταιρείας μας, να ενημερωθείτε σχετικά με τα projects που ολοκληρώνουμε καθώς και να διαβάσετε ειδήσεις που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας.