Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 14:15

“Πακέτο” προτάσεων για την τόνωση των online αγορών

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Την ψηφιακή της στρατηγική συνεχίζει να “χτίζει” η Ε.Ε., επιχειρώντας να μεγιστοποιήσει την αλυσίδα αξίας που παράγει η τεχνολογία προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τον εμβληματικό στόχο για μετάβαση σε μια – πραγματικά - ενιαία ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες “πακέτο” μέτρων για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Το χθεσινό “πακέτο” των προτάσεων συμπληρώνει δύο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και διαδικτυακών και άλλων πωλήσεων αγαθών εξ αποστάσεως, που πρότεινε η Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2015 και την επικείμενη πρόταση απλούστευσης του ΦΠΑ, που προβλέπεται να υποβληθεί το φθινόπωρο του 2016.

Περιλαμβάνεται δε στις 16 πρωτοβουλίες - νομοθετικές και μη - για την ενιαία ψηφιακή αγορά, οι οποίες θα κατατεθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή έχει, επίσης, υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη διασφάλιση της διασυνοριακής μεταφοράς υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου, καθώς και τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz.

Γεωγραφικοί αποκλεισμοί
Η Επιτροπή προτείνει νομοθετικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλη χώρα της Ε.Ε., είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως, δεν υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, τις πωλήσεις ή τους όρους πληρωμής, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, όπως ο ΦΠΑ ή ορισμένες νομικές διατάξεις για την κοινή ωφέλεια.

“Όταν ο καταναλωτής πηγαίνει να ψωνίσει σε κατάστημα άλλης χώρας της Ε.Ε., ο ιδιοκτήτης δεν του ζητά ταυτότητα για να κάνει δεκτή μια αγορά ή να προσαρμόσει τις τιμές ή τους όρους. Ωστόσο, στον κόσμο του Διαδικτύου, πολύ συχνά οι καταναλωτές αποκλείονται από την πρόσβαση σε προσφορές σε άλλες χώρες, αφού, για παράδειγμα, ανακατευθύνονται σε δικτυακό τόπο σε συγκεκριμένη χώρα ή πρέπει να πληρώσουν με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα συγκεκριμένης χώρας. Τέτοιες διακρίσεις δεν έχουν θέση στην ενιαία αγορά”, τόνισαν, χθες, τα μέλη της Επιτροπής κατά την παρουσίαση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινομένων.

Για να μην θεσπίζονται, ωστόσο, δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, ο Κανονισμός δεν επιβάλλει υποχρέωση παράδοσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. και εξαιρεί τις μικρές επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στο κατώτατο όριο ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο, από ορισμένες διατάξεις.

Μεταφορά και παράδοση
Με τον Κανονισμό, που εισηγήθηκε η Επιτροπή, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών και η κανονιστική εποπτεία των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ώστε καταναλωτές και έμποροι να επωφεληθούν από οικονομικά προσιτές και βολικές επιλογές, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιφέρειες.

Σήμερα, οι τιμές που χρεώνονται από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διανομή ενός μικρού δέματος σε άλλο κράτος - μέλος συχνά είναι έως και 5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις εγχώριες τιμές, χωρίς σαφή συσχέτιση με το πραγματικό κόστος. Ο Κανονισμός θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, εισάγοντας μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών. Η Επιτροπή δεν προτείνει ανώτατο όριο στις τιμές παράδοσης. Η ρύθμιση των τιμών αποτελεί μόνο έσχατο μέσο, όποτε ο ανταγωνισμός δεν φέρνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το 2019, η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε και θα εκτιμήσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.

Σχέση εμπιστοσύνης
Η προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού, σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών, εκτιμάται ότι θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στις εθνικές Αρχές με σκοπό την καλύτερη επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έτσι, θα είναι σε θέση να ελέγχουν εάν οι ιστότοποι εφαρμόζουν γεωαποκλεισμό ή προσφέρουν όρους μετά την πώληση οι οποίοι δεν συμβαδίζουν με τους κανόνες της Ε.Ε. (π.χ. δικαιώματα υπαναχώρησης). Θα έχουν, μάλιστα, τη δυνατότητα να διατάζουν την άμεση απόσυρση των ιστοτόπων που φιλοξενούν απάτες, ενώ θα μπορούν να ζητούν πληροφορίες από υπηρεσίες καταχώρισης τομέων και από τράπεζες για τον εντοπισμό της ταυτότητας του υπεύθυνου επιχειρηματία.

Σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε επίπεδο Ε.Ε., η Επιτροπή θα είναι σε θέση να συντονίζει κοινές δράσεις με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου για τη διακοπή αυτών των πρακτικών. Θα εξασφαλίζει ταχύτερη προστασία των καταναλωτών, ενώ θα εξοικονομείται χρόνος και πόροι για τα κράτη - μέλη και τις επιχειρήσεις.

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες
Η Επιτροπή δημοσίευσε χθες και επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να καλύψει τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί να χαρακτηριστεί “εμπορική” και προωθεί ή πωλεί αγαθά, υπηρεσίες ή ψηφιακό περιεχόμενο στους καταναλωτές, πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζει συμμορφώνονται πλήρως με το καταναλωτικό δίκαιο της Ε.Ε.

Οι πλατφόρμες πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι οι κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων δεν ισχύουν για ιδιώτες που πωλούν προϊόντα, ενώ οι μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ πληρωμένων καταχωρίσεων και αποτελεσμάτων φυσικής αναζήτησης. 

Πηγή: sepe.gr

Στο Cherry Blog μπορείτε να διαβάσετε όλα τα νέα της εταιρείας μας, να ενημερωθείτε σχετικά με τα projects που ολοκληρώνουμε καθώς και να διαβάσετε ειδήσεις που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας.